дифузії конвективної (фільтраційної) коефіцієнт

дифузії конвективної (фільтраційної) коефіцієнт
конвективной (фильтрационной) диффузии коэффициент - convective (filtrative) diffusion coefficient - *Koeffizient der konvektiven (Filtrations-) Diffusion (Filtrationsdiffusion) – кількість речовини, яка проходить у порах порід через переріз площею 1 м2 за одиницю часу під впливом процесів молекулярної дифузії та дисперсії швидкостей фільтрації розчину в порах, при ґрадієнті концентрації і швидкості фільтрації, що дорівнюють одиниці; визначається за рівнянням
Dф= Dм+ Dш ,
де Dф - Д.к.(ф.)к.; Dм - коефіцієнт молекулярної дифузії; Dш - коефіцієнт дисперсії швидкостей фільтраційного потоку. Д. к.(ф.)к. характеризує справжню швидкість частинок розчиненої речовини в перехідній зоні, зумовлену процесами молекулярної дифузії та дисперсії швидкостей у фільтраційному потоці. Швидкість ця визначається рівнянням
vконв= vдисп + vдиф ,
де vконв - швидкість частинок, зумовлена молекулярною дифузією і дисперсією швидкостей; vдисп - швидкість частинок, зумовлена дисперсією швидкостей у фільтраційному потоці; vдиф - швидкість частинок, зумовлена молекулярною дифузією; vдиф >0, якщо вектор ґрадієнта концентрації dс/dx збігається з напрямом фільтраційного потоку; vдиф <0 - у зворотному випадку; vдиф =0 при dс/dx=0. Справжня (дійсна) швидкість розчинених частинок vд у перехідній зоні з урахуванням справжньої швидкості фільтраційного потоку v дорівнює vд= v + vконв . Якщо ж vдисп > vдиф , то vконв >0 в точках перехідної зони, які розміщені праворуч від перерізу фільтраційного потоку, що відповідає границі розчину за умови конвекційного переміщення, незалежно від співвідношення концентрації за умов конвекційного переміщення со та концентрації в перехідній зоні с; vконв <0 - в точках, які розміщені ліворуч від перерізу; vконв = 0 - в точках, які знаходяться в межах перерізу. В умовах, коли vдиф > vдисп , vконв >0 - в точках правої частини перехідної зони при со>с ; vконв <0 - в точках лівої частини перехідної зони при с > со . Тобто у природних умовах на швидкість руху розчиненої речовини в перехідній зоні впливають, крім того, такі процеси, як розчинення і випадання солей в осад, сорбція (десорбція), йонний обмін, термодифузія, осмотичний тиск та інші процеси масообміну.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»